Våra priser

 

Gynekologi

Läkarbesök
300 kr.
Gäller även dig som har ett giltigt EU-kort eller är folkbokförd i något av våra nordiska grannländer.
Frikort gäller, så kom ihåg att ta med det vid besöket. För dig som är utlandssvensk kostar ett besök 2300 kronor. Kostnader för provtagningar och liknande tillkommer. Det är gratis för patienter under 20 år samt för patienter från 85 år.

OBS! Uteblivna besök debiteras med hela beloppet + administrativa kostnader.

Mödravård

Enstaka barnmorskebesök
1400 kr för 60 minuter.

Föräldrapaket
Graviditetskontroller utifrån individuellt behov
Ultraljudundersökningar: tidigt ultraljud, KUB, RUL och tillväxtkontroller
NIPT finns möjlighet att välja till på egen bekostnad
Förlossning och föräldraförberedande grupp
Återbesök efter förlossning

Pris: 19 500 kr*

*7500 kr betalas vid inskrivning, 6000 kr i graviditetsvecka 20 samt 6000 kr vecka 30.

 

Ultraljud & fosterdiagnostik

OBS! Uteblivet besök debiteras.

Se priser under varje undersökning här.

Enstaka blodprover

FSH              150 kr
LH                150 kr
AMH            500 kr
S-HCG         190 kr

+ 300 kr utöver provkostnaden.