Robotkirurgi

 

Carlakliniken har använt robotassisterad kirurgi sedan 2014 och är idag ett av Sveriges största center för robotassisterad kirurgi för godartade gynekologiska tillstånd. Carlakliniken utför näst flest hysterektomier (borttagande av livmodern) per operatör i Sverige dvs våra kirurger har stor kirurgisk erfarenhet och volym. Carlakliniken ligger även i topp vad gäller patientnöjdhet. Se kvalitet.

 

Vad är robotassisterad kirurgi?

Robotassisterad kirurgi är en utveckling av traditionell titthålskirurgi (laparoskopi), där smala operationsinstrument förs in i patientens buk via små hål. Detta innebär att patienten undviker stora snitt i buken och slipper tydliga ärr efter operationen.

Vi använder en operationsrobot som heter Da Vinci Surgical System som är det mest väletablerade och välbeprövade robotsystemet på marknaden. Vår kirurg styr operationsroboten via en konsol med handkontroller. Konsolen är i sin tur, kopplad till fyra armar med instrument och en 3D-kamera (endoskop) som kirurgen styr. Instrumentens rörelser motsvarar kirurgens rörelser i konsolen vilket ger mycket stor precision under operationen samtidigt som den filtrerar bort eventuella skakningar av den mänskliga handen.

 

 

Vad kan opereras med robotkirurgi? 

I dag utförs fler och fler kirurgiska ingrepp med robotassistans och det vanligaste användningsområdet är hysterektomi, ett ingrepp där livmodern tas bort vanligaste anledningen till detta är rikliga blödningar eller myom (muskelknutor). Robotassisterad kirurgi kan även användas vid operationer av komplicerade cystor, endometrios och framfall.

 

Vad är fördelarna med robotkirurgi?

Ingreppet blir skonsammare för patienten, med färre komplikationer, mindre smärta, blodförlust och ärr samt kortare vårdtid. Patienten återhämtar sig snabbare än vid öppen kirurgi, och det gör att deras sjukskrivningstid blir kortare och att de snabbare kan återgå i arbete. Tack vare möjlighet att förstora 3D-bilden kan rörelserna förfinas, vilket ger en säkrare och mer exakt operation.

 

      

Robotassisterad kirurgi har blivit en allt vanligare operationsmetod. Fjärde generationens DaVinci system ger mer precisa ingrepp.

Är det en säker metod?

Ja, robotassisterad kirurgi har använts sedan början av 2000-talet inom ett stort antal kliniska områden, och användandet ökar från år till år. Kirurgerna på vår klinik har erfarenhet av robotassisterad kirurgi sedan 2009. Ingreppen blir mer precisa och kirurgen kan komma åt. under och runt på ett helt annat sätt än med traditionell titthålskirurgi. Därmed blir det enklare och säkrare att utföra komplicerade ingrepp eller att exempelvis ta bort en stor livmoder. Patienten är sövd under en kortare tid än vid öppen kirurgi och traditionell titthålskirurgi. Våra goda resultat i Gynops register visar bland annat att metoden möjliggör snabbare återhämtning, mindre blödning än rikssnittet samt snabbare återgång till normal daglig aktivitet.

 

Vad händer på operationsdagen?

En till två timmar före operationen startar får man antibiotikatabletter för att minska infektionsrisken samt långverkande smärtstillande tabletter. När man är sövd sätts en kateter in i urinblåsan. Under operationen gör kirurgen små snitt i huden som är 8 millimeter långa för att kunna föra in robotens olika operationsinstrument. Livmodern lossas från ligamenten med hjälp av instrumenten och tas ut antingen genom slidan eller om livmodern är väldigt stor via ett litet snitt ovan blygdbenet. Eftersom man är sövd under hela ingreppet känner man ingenting.

 

Hur gör man om man vill opereras på detta sätt hos er?

Hos oss kan man opereras om man har en privat- eller företagsansluten vårdförsäkring. Man kan även välja att betala privat och be sin arbetsgivare att göra ett bruttolöneavdrag på hela beloppet. I många av Sveriges regioner har man rätt att söka vård hos oss om man stått i kö för operation i den offentliga vården längre än 3 månader. Kontakta operationskoordinatorn på det sjukhus dit remissen skickats om du vill att den skall vidarebefordras till oss.