STOCKHOLM – GÖTEBORG – MALMÖ

För vårdgivare

Carlakliniken har ett vårdgarantiavtal/riksavtal med region Skåne inom gynekologi som alla regioner

kan avropa på, om vi har kapacitet att ta emot operationer.

De ingrepp vi gör på avtalet är enligt lista: Ingrepp Skåneavtal 

Avtalsnamn: Vårdgarantiavtal 2023-POL000159-32

Har ni patienter som väntar och är i behov/vill utnyttja vårdgarantin inom gynekologi, kontakta oss.

emma@carlakliniken.se

annelie@carlakliniken.se

marina@carlakliniken.se

 

För dig som patient som väntar på en operation

Carlakliniken har ett vårdgarantiavtal inom gynekologi med region Skåne/ riksavtal.

Du som står i kö och väntar på en operation för framfall, borttagande av livmodern/myom, operation av äggstockar/cystor

och det är mer än tre månaders väntetid.

Då kan du vända dig till oss där vi kan hjälpa dig att utföra din operation inom vårdgarantin. Kontakta oss för frågor till:

emma@carlakliniken.se

annelie@carlakliniken.se

marina@carlakliniken.se

Om vi kan hjälpa dig, vänder du dig till din operationskoordinator på det sjukhuset som remissen har gått till.

Där informerar du att vi kan hjälpa dig och informerar att de kan skicka en betalningsförbindelse till region Skåne.

För mer information om vårdgaranti/vårdval gå in på 1177