STOCKHOLM – GÖTEBORG – MALMÖ

Gynekologi

Cystor på äggstockarna

Cystor är vätskefyllda blåsor som kan bildas på äggstockarna. De är vanliga, särskilt hos kvinnor i fertil ålder. De flesta cystor är godartade och försvinner av sig själva inom några veckor eller månader.

Olika typer av cystor på äggstockarna

Det finns olika typer av cystor på äggstockarna, bland annat:

  • Funktionella cystor är den vanligaste typen av cystor på äggstockarna. De bildas som en del av ägglossningsprocessen och brukar försvinna av sig själva inom några veckor.
  • Corpus luteumcystor är en annan typ av funktionella cystor som bildas efter ägglossningen. De brukar försvinna av sig själva inom några veckor.
  • Endometrioscystor är cystor som bildas av endometriosvävnad. Endometrios är ett tillstånd där endometrievävnad, som normalt finns i livmodern, växer utanför livmodern. Endometrioscystor kan vara små eller stora och kan orsaka smärta, tryckkänsla och blödningar.
  • Dermoidcystor är cystor som innehåller olika typer av vävnad, till exempel hud, hår, fett och tänder. De är oftast godartade, men de kan vara stora och orsaka smärta.

Symtom på cystor på äggstockarna

Cystor på äggstockarna brukar inte ge symtom. Men ibland kan cystorna ge ett eller flera av följande besvär:

Du kan få ont i magen, uppleva ett tryck eller en tyngd i magen. Du kan även behöva kissa oftare och få en obehagskänsla vid samlag.

Diagnos av cystor på äggstockarna

Cystor på äggstockarna diagnostiseras med hjälp av en gynekologisk undersökning,  ultraljud och/eller MR.

Behandling av cystor på äggstockarna

De flesta cystor på äggstockarna behöver inte behandlas. De försvinner av sig själva inom några veckor eller månader. Om cystorna är stora eller orsakar symtom kan de behandlas med läkemedel eller operation.

Operation

Operation kan användas för att avlägsna cystor som är stora, orsakar symtom eller är maligna. Det finns olika typer av operationer som kan användas för att avlägsna cystor på äggstockarna, bland annat:

  • Laparoskopi, en minimalinvasiv operation som utförs genom små snitt i buken.
  • Laparotomi, en bukoperation som utförs genom ett större snitt i buken.
Ultraljudsbild på en funktionell cysta.