Aktuellt

Angående tidigare dataintrång kan vi slutgiltigt bekräfta att ingen data om personer i systemen har lästs, spridits, raderats, redigerats eller hämtats till annan lagringsyta.  

Läs mer


2021-06-17 fick vi kännedom om att ett intrång hade gjorts i databasen för LabPortalen och eRemiss.

Säkerhetsbristen som möjliggjorde intrånget är åtgärdad.  

Vi beklagar djupt den händelse som inträffat.

 

Med vänlig hälsning

Alex Stendahl, VD
InfoSolutions Sverige AB

Visa mindre