Ultraljud & Fosterdiagnostik
Göteborg

 

På Carlakliniken Carlanderska i Göteborg erbjuder vi privat fosterdiagnostik och ultraljudsundersökning oavsett vilken MVC du tillhör. Alla undersökningar utförs av välutbildade och certifierade ultraljudsbarnmorskor med lång erfarenhet.

Enligt Carlanderskas policy får ni tyvärr inte fotografera, filma el använda videosamtal inne på sjukhuset.

OBS! Avbokningar som sker mindre än 24 timmar innan besöket samt uteblivet besök debiteras med fullt pris.

OBS! Pga Covidsituationen får en frisk vuxen anhörig medfölja vid besöket, både patient och medföljande skall ha munskydd under hela besöket.

Fosterdiagnostik är ett samlingsnamn för olika undersökningar av fostret i livmodern till exempel KUB-test. Ultraljudsundersökning är en typ av fosterdiagnostik och kan göras under hela graviditeten.

 

 • Tidigt ultraljud (v 8+0 till 12+2)

Tidiga ultraljud utförs från fullgången graviditetsvecka 8+0, dvs i starten av pågående vecka 9, och ger svar på viabilitet, graviditetslängd och antal foster. Tidsåtgång cirka 30 min.

Pris: 1000:- kr, bilder i, boka

 

 • Tidigt ultraljud/TUL simplex (v 12+3 till 17+6)

 • TUL duplex (tvillingar)

Tidiga ultraljud utförs från fullgången graviditetsvecka 12+3, dvs i starten av pågående vecka 13 och ger svar på viabilitet, graviditetslängd och antal foster. Fostret är nu något mer utvecklat och vi utför även en enklare anatomisk granskning av fostret. Om möjligt försöker vi datera graviditeten dvs att fastställa förlossningsdatum.

Pris:
Simplex 1000 kr, boka Tidsåtgång 30 min.
Duplex 1600 kr, boka Tidsåtgång 45 min.

 • NIPT

NIPT står för Non-Invasive Prenatal Test. Med ett blodprov från mamman kan ni testa fostret för kromosomavvikelser såsom Downs syndrom (trisomi 21), Edwards syndrom (trisomi 18) och Pataus syndrom (trisomi 13). NIPT-testet kan även ge svar på kön samt om fostret har någon av de fyra könskromosomavvikelserna. NIPT-screening innebär trygghet genom att ge mycket säkra svar utan att riskera hälsan för fostret eller mamman. Blodprovet kan tas i vecka 10 och framåt och oftast får ni svar inom 1-2 veckor. Se gärna film på YouTube angående NIPT inför besök. https://www.youtube.com/watch?v=yMlSxqL2Zec

Läs mer / Boka

Trisomi 21, 18 och 13 upptäcks med upp till 99 procents tillförlitlighet och ger svar på om fostret har hög eller låg risk för dessa trisomier.

Microdeletion. DiGeorges syndrom kan ges svar på till extra kostnad av 1300:-.

Om du önskar göra TUL i samband med NIPT och är i graviditetsvecka 12+3 och framåt kostar det 1000:- extra.

Ska du göra ett NIPT-test ingår ett ultraljud för datering av graviditeten, därför ska din urinblåsa vara fylld innan provtagning.

Om provet ej är bedömbart kan detta tas om inkl nytt ultraljud, tidsåtgång 30 min, kostnad 1000:-

Tidsåtgång 45 min.
Pris: 6000 kr, boka

Mer information hittar du på www.fostertest.se

Visa mindre
 • KUB simplex

 • KUB duplex (tvillingar)

KUB betyder kombinerat ultraljud och biokemi (blodprov) Blodprovet tas v 10. Boka tid för detta här Blodprov KUB. Metoden är en sannolikhetsbedömning med 90% säkerhet för om fostret har en kromosomavvikelse med en extra kromosom.

Läs mer / Boka

Med hjälp av mammans ålder, ultraljud och blodprov kan vi beräkna sannolikheten, med cirka 90 procent tillförlitlighet, att fostret har Downs syndrom (trisomi 21) samt två andra ovanligare kromosomavvikelser, Edwards syndrom (trisomi 18) och Pataus syndrom (trisomi 13). Blodprovet tas vanligen omkring graviditetsvecka 10. Ultraljudsundersökningen kan göras mellan graviditetsvecka 11+2 till 13+6 och en bra tidpunkt för testet är omkring graviditetsvecka 12+3.

Könsbestämning ingår ej.

Förberedelser: Fylld urinblåsa samt blodprover tagna vecka 10.

Pris:
Simplex Blodprover 600 kr + ultraljud 1400 kr = 2000 kr, boka Tidsåtgång 45 min.
Duplex Blodprover 600 kr + ultraljud 1700 kr = 2300 kr, boka Tidsåtgång 60 min.

Visa mindre
 • RUL (rutinultraljud) simplex

 • RUL duplex (tvillingar)

Rutinultraljud och anatomisk granskning utförs i graviditetsvecka 18-21+6 (optimal tidpunkt v 18-20) då graviditeten dateras och man beräknar förväntad förlossningsdag.

Läs mer / Boka

OBS! Fylld urinblåsa, detta göra att bilderna blir bättre.

Vid undersökningen mäter vi fostrets huvud- och bukdiameter och lårbenets längd. Samtidigt görs en noggrann genomgång av fostrets anatomi. Vid undersökningen kan vissa missbildningar misstänkas eller upptäckas. Du kommer då att få hjälp och stöd för att ta ställning till en eventuell ytterligare provtagning eller utredning.

Pris:
Simplex 1100 kr, boka Tidsåtgång 45 min.
Duplex 2100 kr, boka Tidsåtgång 60 min.

 

Visa mindre
 • Tillväxtkontroller/viktskattning  Simplex

 • Duplex (tvillingar)

Tillväxtkontroller görs från vecka 25+0 och framåt. En uppskattning av barnets vikt och tillväxt görs genom att man mäter barnets huvud, buk och lårben. Man kontrollerar även moderkakans läge samt bedömer fostervattenmängd. I enstaka fall, vid större avvikelser i fostervikten kan man göra en flödesmätning i navelsträngens blodkärl.

Pris:
Simplex 1000 kr, boka Tidsåtgång 30 min.
Duplex 1900 kr, boka Tidsåtgång 60 min.

 • Tillväxt med 3D-bilder som tillval (endast enkelbörd, ej flerbörd)

3D-ultraljud är ett tillval vid tillväxtkontroll som görs vanligen från v 27-29. Tekniken innebär att ultraljudsapparaten utifrån en tvådimensionell bild kan konstruera en tredimensionell bild. Denna bild är mer lik ett vanligt foto och framställer barnet naturligare. 4D är som 3D men i realtid. Det innebär att barnets rörelser kan ses tredimensionellt.

Läs mer / Boka

Bildkvaliteten påverkas av mängden fostervatten runt barnet och hur barnet ligger. Det är inte alltid man lyckas få bra bilder. Efter 30-32 veckor är det ofta svårare att ta bra bilder. Om den gravidas BMI är över 30 vid inskrivningen på MVC kan det försvåra bildtagningen ytterligare.

Förberedelser: Fylld urinblåsa.

Pris: 1500:-, boka Tidsåtgång 45 min.

Visa mindre
 • Fertilitetsultraljud

Du som har påbörjat IVF-behandling eller äggdonation och vill göra ett ultraljud är välkommen till oss. Ultraljudet utförs av vår barnmorska och görs via slidan med ett så kallat vaginalt ultraljud där tjockleken på livmoderslemhinnan mäts. Man kan även se antal äggblåsor samt hur stora de är.

Det är bra om urinblåsan är tömd när du kommer på ultraljud. Tidsåtgång 30 min.

Läs mer / Boka

Pris: 1400 kr ultraljud och då ingår recept för de mediciner vi kan skriva ut, Progynon och Lutinus. 

Boka

Enstaka blodprover

FSH              150 kr

LH                150 kr

AMH            500 kr

S-HCG          190 kr

+ 300 kr utöver provkostnaden.

Visa mindre
 • Prislista prover/fertilitetspatienter

Läs mer

Barnmorska cellprov (HPV) + chlamydia        1350 kr

Barnmorska Cellprov (HPV)                                

+ chlamydia + Gc + HIV+HBSag+antiHCV       2450  

 

Screening infektion Männen                                  1100

HIV, Hepatit (HBsAg + antiHCV), syfilis

Screening infektion + fert                                       4000

HIV, Hepatit (HBsAg + antiHCV), syfilis,

AMH, FSH, LH, Östradiol, TSH, Prolaktin,

Rubella

Visa mindre