STOCKHOLM – GÖTEBORG – MALMÖ

Mödravård MVC Göteborg

Ultraljud & Fosterdiagnostik

På Carlakliniken Carlanderska i Göteborg erbjuder vi privat fosterdiagnostik och ultraljudsundersökning oavsett vilken MVC du tillhör. Alla undersökningar utförs av certifierade ultraljudsbarnmorskor med lång erfarenhet.

Här ingår digitala bilder/filmer från undersökningen som skickas till mobilen. I samråd med personalen kan man använda videosamtal i speciella fall.

Ultraljud

Ultraljud är en metod för att skapa bilder av kroppens inre organ med hjälp av ljudvågor. Metoden används inom många olika områden inom medicinen, bland annat för att undersöka gravida kvinnor.

Om du har oregelbundna, korta eller långa menscykler rekommenderar vi att du gör ett tidigt ultraljud för att bestämma graviditetslängden så dina övriga ultraljudsbokningar kan bokas i rätt tid. Sista mens första dag är bara en uppskattning.

Det finns olika typer av graviditetsultraljud, som utförs vid olika tidpunkter under graviditeten. Klicka på knappen nedan för att se vilken graviditetsvecka du är i.

Fertilitetsultraljud

Du som har påbörjat IVF-behandling eller äggdonation och vill göra ett ultraljud är välkommen till oss. Ultraljudet utförs av vår barnmorska och görs via slidan med ett så kallat vaginalt ultraljud där tjockleken på livmoderslemhinnan mäts. Man kan även se antal äggblåsor samt hur stora de är.Det är bra om urinblåsan är tömd när du kommer på ultraljud. Tidsåtgång 30 min.

Tidigt ultraljud/viabilitetsultraljud
(v 8+0 till 12+2)

Tidiga ultraljud/viabilitetsultraljud utförs från fullgången graviditetsvecka 8+0, dvs i starten av pågående vecka 9, och ger svar på viabilitet, graviditetslängd och antal foster. Tidsåtgång cirka 30 min.

NIPT görs från fullgångna 10 veckor och framåt.

NIPT står för Non-Invasive Prenatal Test. Med ett blodprov från mamman kan ni testa fostret för kromosomavvikelser såsom Downs syndrom (trisomi 21), Edwards syndrom (trisomi 18) och Pataus syndrom (trisomi 13). NIPT-testet kan även ge svar på kön. NIPT-screening innebär trygghet genom att ge mycket säkra svar. Blodprovet kan tas i fullgångna 10 veckor och framåt och oftast får ni svar inom 1-2 veckor. Se gärna film på YouTube angående NIPT inför besök här.

Trisomi 21, 18 och 13 upptäcks med upp till 99 procents tillförlitlighet och ger svar på om fostret har hög eller låg sannolikhet för dessa trisomier.Om du önskar göra TUL i samband med NIPT och är i graviditetsvecka 12+3 och framåt kostar det 1100:- extra.Ska du göra ett NIPT-test ingår ett ultraljud för bestämning av graviditetslängden, antal foster och viabilitet samt moderkakans läge, därför ska din urinblåsa vara fylld innan provtagning. Tidsåtgång 30 minuter.
 
Om provet ej är bedömbart kan detta tas om inkl nytt ultraljud, tidsåtgång 30 min, kostnad 1 000:-. Mer information hittar du på www.fostertest.se

Tidigt ultraljud/TUL simplex (v 12+3 till 17+6)
TUL duplex (tvillingar)

Tidiga ultraljud utförs från fullgången graviditetsvecka 12+3, dvs i starten av pågående vecka 13 och ger svar på viabilitet, graviditetslängd och antal foster. Fostret är nu något mer utvecklat och vi utför även en enklare anatomisk granskning av fostret. Om möjligt försöker vi datera graviditeten dvs att fastställa förlossningsdatum. Simplex tar 30 minuter och duplex ca 45 minuter.

KUB simplex görs mellan graviditetsvecka 11+2 till 13+6. KUB duplex (tvillingar)

KUB betyder kombinerat ultraljud och biokemi (blodprov) Blodprovet tas från graviditetsvecka 10+0 fram till 13+0. Om du har oregelbunden mens rekommenderar vi att du gör ett tidigt ultraljud för att fastställa graviditetslängden.KUB-blodprov.

Med hjälp av mammans ålder, ultraljud och blodprov kan vi beräkna sannolikheten, med cirka 90 procent tillförlitlighet, att fostret har Downs syndrom (trisomi 21) samt två andra ovanligare kromosomavvikelser, Edwards syndrom (trisomi 18) och Pataus syndrom (trisomi 13). Blodprovet tas vanligen omkring graviditetsvecka 10+0. Ultraljudsundersökningen kan göras mellan graviditetsvecka 11+2 till 13+6 och en bra tidpunkt för testet är omkring graviditetsvecka 12+3. För mer info se film. Könsbestämning ingår ej. Förberedelser: Fylld urinblåsa samt blodprover tagna vecka 10.  Simplex KUB tidsåtgång 45 minuter och Duplex KUB 60 minuter.

RUL (rutinultraljud) simplex 18+0 till 21+6
RUL duplex (tvillingar)

Rutinultraljud och anatomisk granskning av de inre organen, hjärta, hjärna m.m. Finner man avvikelser skickas remiss till sjukhus för vidare utredning. RUL utförs i graviditetsvecka 18+0 till 21+6.

OBS! Fylld urinblåsa, detta göra att bilderna blir bättre.Vid undersökningen mäter vi fostrets huvud- och bukdiameter och lårbenets längd. Samtidigt görs en noggrann genomgång av fostrets anatomi. Vid undersökningen kan vissa missbildningar misstänkas eller upptäckas. Du kommer då att få hjälp och stöd för att ta ställning till en eventuell ytterligare provtagning eller utredning. Simplex tar ca 45 minuter och duplex 60 minuter.

Tillväxtkontroller/viktskattning  Simplex från vecka 25+0 och framåt. Duplex (tvillingar)

En uppskattning av barnets vikt och tillväxt görs genom att man mäter barnets huvud, buk och lårben. Man kontrollerar även moderkakans läge samt bedömer fostervattenmängd. I enstaka fall, vid större avvikelser i fostervikten kan man göra en flödesmätning i navelsträngens blodkärl. Simplex tar ca 30 minuter och duplex 60 minuter.

Tillväxt med 3D-bilder som tillval (endast enkelbörd, ej flerbörd) från v 26-29. Utförs ej under sommaren!

3D-ultraljud är ett tillval vid tillväxtkontroll som görs vanligen från v 26-29. Tekniken innebär att ultraljudsapparaten utifrån en tvådimensionell bild kan konstruera en tredimensionell bild. Denna bild är mer lik ett vanligt foto och framställer barnet naturligare. 4D är som 3D men i realtid. Det innebär att barnets rörelser kan ses tredimensionellt.

Bildkvaliteten påverkas av mängden fostervatten runt barnet och hur barnet ligger. Det är inte alltid man lyckas få bra bilder. Efter 30-32 veckor är det ofta svårare att ta bra bilder. Om den gravidas BMI är över 30 vid inskrivningen på MVC kan det försvåra bildtagningen ytterligare.Förberedelser: Fylld urinblåsa. Tidsåtgång 45 minuter.

Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik är ett samlingsnamn för olika undersökningar av fostret i livmodern till exempel KUB-test. På Snif (Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik) finns länkar och filmer för mer information. När du lämnar prov i samband med besök på barnmorskemottagning kan prov komma att sparas i en biobank. Du har rätt att begränsa vad ditt sparade prov får användas till. Läs mer om biobankslagen här.

Vad är skillnaden mellan KUB och NIPT? Klicka på knappen nedan så får du höra barnmorska Mona förklara detta.