STOCKHOLM – GÖTEBORG – MALMÖ

Operation

Framfallsoperation

Om användandet av prolapsring inte känns bra eller inte fungerar är operation ett alternativ. Operationen innebär en förstärkning av främre eller bakre slidväggen, livmoderns upphängning,  mellangården eller en kombination av dessa.

Det finns olika typer av operationer för åtgärdande av framfall. Antingen kan man operera via slidan för att åtgärda defekten eller så kan man göra en operation via buken. Valet av operationsmetod avgörs av typen av framfall.

Vid en operation via slidan kan man åtgärda framfall i främre eller bakre slidväggen men det finns dock en viss risk att besvären återkommer på sikt (10-30%). Framfall av livmodern kan man åtgärda genom att ta bort den del av livmodertappen eller ta bort hela livmodern. Ibland kan det vara svårt att få upp slidtoppen på ett bra sätt när man opererar via slidan.

Operationer via buken med så kallad sacrohysteropexi ger ett mycket bättre långsiktigt resultat jämfört med operationer via slidan. Vid den typen av operation lyfter man upp livmodern och bakre slidväggen med ett nät som även används vid bråckkirurgi. Detta nät skall inte förväxlas med de nät man tidigare använde vid vaginalkirurgi och som gav en hel del biverkningar på sikt.

Om man har ett problem med att livmodern och främre slidväggen faller ner så är en annan bukoperation med så kallad pectopexi bästa alternativet. Carlakliniken är den enda klinik i Sverige som utför denna typ av kirurgi. Sacrohysteropexi och pectopexi utförs på Carlakliniken med hjälp av robotkirurgi för bästa resultat.

Ibland behöver man göra en kombination av ovanstående operationer, dels ett ingrepp via buken och en mindre komplettering via slidan.

Vanligtvis kan du gå hem dagen efter operationen och ibland kan du gå hem redan samma dag. Du kan ha små blödningar vaginalt upp till 4 veckor efter ingreppet. Tänk på att du inte får lyfta tungt cirka sex veckor efter operationen för att få ett bra resultat. Sjukskrivningstiden varierar mellan två och sex veckor beroende på vilket arbete du har. 

 

För att se före- och efter bilder av en framfallsoperation klicka på knappen nedan.