STOCKHOLM – GÖTEBORG – MALMÖ

Om Oss

Synpunkter eller klagomål

Om det är något du inte är nöjd med vill vi gärna veta det. Det är viktigt och kan hjälp till att förbättra våra rutiner.

Du kontaktar oss via vårt Digitala Vårdrum med Mobilt BankID.

Stockholm

Om du inte är nöjd med den vård som du eller en anhörig har fått i Region Stockholm kan du vända dig till patientnämnden.  Läs mer här.

Göteborg

Om du inte är nöjd med den vård som du eller en anhörig har fått i Västra Götalandsregionen kan du vända dig till patientnämnden. Läs mer här.

Malmö

Har du inte Mobilt BankId kan du kontakta oss på e-post
synpunkter@carlakliniken.se