STOCKHOLM – GÖTEBORG – MALMÖ

Om Oss

Kvalitet och resultat

Vi är stolta och glada över våra fina resultat i det nationella kvalitetsregistret för gynekologisk kirurgi-Gynop. Här registreras antal utförda operationer, ev komplikationer och patientnöjdhet.

När det gäller patientnöjdhet ett år efter hysterektomi, ligger Carlakliniken i framkant. Den absoluta majoriteten av våra patienter är nöjda eller mycket nöjda med resultatet.

Hysterektomi

Under 2022 har Carlakliniken varit den klinik i Sverige som utfört näst flest operationer för borttagande av livmodern och ingreppen utförs av få kirurger dvs många operationer per kirurg.

När det gäller hur nöjda patienterna är ett år efter en hysterektomi, ligger vår klinik i toppskiktet i Sverige. Över 85 % av våra patienter är mycket nöjda eller nöjda med resultatet. Statistiken är hämtad från Gynops hysterektomiregister.

Framfall

Under 2022 har Carlakliniken varit den klinik i Sverige som utfört näst flest operationer pga framfall och ingreppen utförs av få kirurger dvs många operationer per kirurg. Statistiken är hämtad från Gynops årsrapport Prolapsregistret 2022.

Patienter som opererats för framfall/prolaps hos oss svarar i högre grad än genomsnittet i Sverige att de är nöjda med operationsresultatet ett år efter ingreppet. Statistiken är hämtad från Gynops årsrapport Prolapsregistret 2022.

Inkontinens

Vår klinik har bra resultat när det gäller inkontinensoperationer och hur nöjda patienterna är med resultatet ett år efter operationen. Statistiken är hämtad från Gynops årsrapport Inkontinenskirurgi 2022.

Kvalitetsundersökning från Improveit

I en undersökning som det oberoende företaget Improveit gjort fick vi betyget 9,14  av 10. 70 patienter på Carlakliniken deltog i undersökningen.

Hur nöjd är du, totalt sett med ditt vårdbesök?