STOCKHOLM – GÖTEBORG – MALMÖ

Operation

Operera bort livmodern

Orsaken till att man behöver ta bort livmodern kan vara blödningstörningar, muskelknutor, cellförändringar eller tumörer.

Livmodern kan opereras bort med robotkirurgi/titthål eller via öppen bukkirurgi beroende på livmoderns storlek. Ibland kan man även ta bort livmodern via slidan, framförallt om det samtidigt förekommer framfall. I vissa fall tar man även bort en eller båda äggstockarna till exempel vid tumörer eller förekomst av cystor på äggstockarna. Vanligtvis kan du gå hem dagen efter operationen. Har du tagit bort livmoder eller äggstock med hjälp av robotkirurgi är du sjukskriven 2-2,5 vecka och om du tagit bort livmodern/äggstock öppet via buken är du sjukskriven fyra veckor. Efter båda operationsteknikerna kan du ha små blödningar vaginalt upp till sex veckor efter ingreppet.

Titthålskirurgi

Titthålskirurgi är en minimalinvasiv metod som innebär att operationen utförs genom små hål i buken.  Kirurgen opererar bort livmodern via de små hålen med speciella instrument.

Robotassisterad kirurgi

Robotassisterad kirurgi är en vidareutveckling av titthålskirurgi. Kirurgen kan då kontrollera de mer avancerade instrumenten med hjälp av roboten. 

Öppen bukkirurgi

Öppen bukkirurgi är en traditionell metod där operationen utförs genom ett snitt i buken. Denna metod används oftast när livmodern är stor eller när det finns andra komplikationer som gör att det är svårt att utföra operationen med titthålskirurgi eller robotassisterad kirurgi.

Klicka på den översta knappen nedan och lyssna på gynekolog Malin om du vill du veta mer om myom. Om du vill se hur en abdominell operation går till när ett stort myom avlägsnas klicka på den understa knappen.