STOCKHOLM – GÖTEBORG – MALMÖ

Operation

Laparoskopi

Vad är titthålsoperation?

Titthålsoperation (laparoskopi, eller minimalinvasiv kirurgi) gör att det går att undersöka eller operera inne i buk- och bäckenområdet utan att behöva skära stora snitt i bukväggen. Istället gör läkaren små hål där särskilda titthålsinstrument kan föras in.

När används titthålsoperation?

Titthålskirurgi används när kirurgen vill undersöka eller operera ett organ i buken eller i bäckenet såsom livmoder och äggstockar. Robotassisterade titthåloperationer är en vidareutveckling av konventionella titthålsoperationer och används allt mer. Då sitter operationsinstrumenten fast på robotarmar. Robotarmarna styrs av kirurgen via en konsol. Instrumenten kan böjas och rotera i flera riktningar. Det ökar rörligheten och ger bättre precision i arbetet än både konventionell laparoskopi och öppen kirurgi. Kirurgen ser samtidigt på en detaljerad skärm och förstorad tredimentionell bild av området som ska opereras.

titthålsoperation Carlakliniken

Klicka på knappen nedan om du vill se hur en laparoskopisk operation kan gå till.