STOCKHOLM – GÖTEBORG – MALMÖ

Operation

Borttagande av TVT-nät

TVT-operation är en mycket bra operationsmetod för att åtgärda urinläckage.

I sällsynta fall kan nätet dock ge problem i form av smärta, då kan man ibland behöva ta bort TVT-bandet.

På Carlakliniken tar vi bort TVT-bandet i sin helhet i sin helhet. Detta görs dels via robotkirurgi där den del av bandet som sitter i buken avlägsnas och dels via ett ingrepp i slidan där den del av bandet som sitter i slidan avlägsnas. Med den kombinerade operationen med både bukingrepp och ett vaginalt ingrepp kan vi ta bort hela bandet. Efter att bandet avlägsnats finns det givetvis stor risk att det ursprungliga ansträngningsläckaget kommer tillbaka. Vid det postoperativa besöket utvärderar vi hur stort läckage som föreligger och man man skall göra ett nytt försök med TVT-band eller bara avvakta.