STOCKHOLM – GÖTEBORG – MALMÖ

Operation

Skrapning

En skrapning är en provtagning från livmodern och livmodertappens slemhinna. Orsaken till att du kan behöva göra en skrapning är blödningsrubbningar eller att du får en blödning efter klimakteriet. Ett par timmar efter ingreppet får du åka hem.

Under cirka två veckors tid efter ingreppet kan du få små blödningar och får under denna tid inte bada, använda tampong eller ha sex.