Operation

 

För dig som har privat sjukvårdsförsäkring eller är privat betalande kan vi på Carlakliniken vid Sophiahemmet Stockholm och Carlanderska sjukhuset Göteborg utföra all typ av gynekologisk kirurgi, både dagkirurgiska ingrepp och större operationer som kräver övernattning. Både på Carlakliniken Göteborg och Stockholm kan vi som enda privata gynekologiska kliniker utföra operationer med hjälp av robot kirurgi. Läs mer om Robotkirurgi här.

Vår ambition är att ge dig förstklassig vård och ett varmt och professionellt bemötande. Vi har korta väntetider och stor flexibilitet. Hos oss kan du opereras om du har en privat- eller företagsansluten vårdförsäkring. Du kan även välja att betala privat och be din arbetsgivare göra ett bruttolöneavdrag på hela beloppet.

Gäller Göteborg: Om du stått i kö för operation längre än 3 månader i den offentliga vården, har du rätt att söka vård hos oss. Kontakta din operationskoordinator på det sjukhus dit remissen gått angående detta. Läs mer om vårdgaranti.

 

På sjukhuset finns en tillhörande uppvakningsenhet där vi tar hand om dig direkt efter operationen. Efter mindre dagkirurgiska ingrepp skrivs du hem av din läkare direkt. Om du genomgått en större operation och behöver stanna över natten får du komma till Sophiahemmets eller Carlanderskas vårdavdelning.

Robotkirurgi

En stor del av våra operationer genomförs med hjälp av robotassisterad titthålskirurgi (laparaskopi). Vi kan som första och enda privata gynekologiska enhet i Sverige med denna moderna teknik avlägsna livmoder, ta bort komplicerade cystor och reparera komplicerade framfall med nät.

Robotkirurgi innebär stora fördelar såsom mindre blodförlust, mindre smärta, snabbare återhämtning, kortare sjukskrivning och minimal ärrbildning jämfört med öppen kirurgi. Läs mer om Robotkirurgi här.

Mer information:

Film på engelska om robotkirurgi

Operera bort livmoder/äggstockar (hysterektomi)

Orsaken till att man behöver ta bort livmodern kan vara blödningstörningar, muskelknutor som ger tryck och smärta, cellförändringar eller tumörer. Livmodern kan opereras bort med robotkirurgi/titthål eller via öppen bukkirurgi beroende på livmoderns storlek.
Ibland kan man samtidigt behöva ta bort en eller båda äggstockarna till exempel vid tumörer eller förekomst av cystor på äggstockarna. Beroende på storlek kan man operera med titthål/robot eller via öppen bukkirurgi.

Läs mer

Vanligtvis kan du gå hem dagen efter operationen. Har du tagit bort livmoder eller äggstock med hjälp av robotkirurgi är du sjukskriven 2-2,5 vecka. Du har enstaka stygn som försvinner av sig själv. Om du tagit bort livmodern/äggstock öppet via buken har du stygn på magen som tas bort efter cirka tio dagar. Du är sjukskriven fyra veckor. Efter båda operationsteknikerna kan du kan ha små blödningar vaginalt upp till fyra veckor efter ingreppet.

 

Visa mindre

Laparoskopier

En titthålsoperation (laparoskopi) kan man göra för att ta bort en eller båda äggstockarna och/eller en eller båda äggledarna. Det kan också göras för att vid oförklarlig smärta se in i bukhålan för att utesluta eller bekräfta vissa sjukdomar såsom endometrios. Vanligtvis kan du gå hem dagen efter operationen. Ibland får du gå hem samma dag beroende på vad som är gjort. De flesta får efter titthålsoperation ont i axlarna under något dygn vilket är helt ofarligt.

Framfallsoperationer (prolapsoperationer)

Om du har framfallsbesvär kan du behöva genomgå en prolapsoperation. Antingen kan operationen innebära en förstärkning av främre slidväggen, av livmoderns upphängning, av bakre slidväggen, av mellangården eller kombinationer av dessa. Ibland kan även livmodern behöva avlägsnas.

Med hjälp av robotkirurgi kan man åtgärda framfall på ett sätt som minskar risken för återfall. Tekniken med så kallad pexi betraktas som ”golden standard” och är svår att utföra utan robotassisterad teknik.

Läs mer

Olika typer av framfall kräver olika operationsmetoder, men vanligtvis kan du gå hem dagen efter operationen. Du kan ha små blödningar vaginalt upp till fyra veckor efter ingreppet. Tänk på att du inte får lyfta tungt cirka sex veckor efter operationen för att få ett bra resultat. Sjukskrivningstiden varierar mellan tre och sex veckor beroende på vilket arbete du har.

Visa mindre

Inkontinensoperationer

Om du läcker urin när du hostar, nyser, lyfter tungt eller anstränger dig på annat sätt så kan du efter utredning bli hjälpt av en operation. Under operationen sätter man in ett band under slemhinnan i slidan och lyfter upp urinröret. Ingreppet sker vanligtvis i narkos. Efter ingreppet får du stanna på uppvaket ett par timmar tills du kan tömma urinblåsan spontant och sedan kan du gå hem. I cirka två veckor efter ingreppet ska du undvika träning och tunga lyft. Under fyra veckor ska du undvika cykling, spinning och att ha sex. För det mesta räcker det med att du sjukskriver dig ett par dagar efter operationen.

Titthålsoperation i livmodern (hysteroskopi)

Hysteroskopi används för att avlägsna en polyp eller muskelknuta i livmoderhålan. Man går via slidan och livmodertappen upp med ett litet optiskt instrument och tar bort polypen eller muskelknutan. Vi kan också ta riktade prover från livmoderslemhinnan. Ett par timmar efter ingreppet får du åka hem. Under cirka två veckors tid efter ingreppet kan du blöda och får under den här tiden inte bada, använda tampong eller ha sex.

Konisering

Om du har cellförändringar kan du behöva göra ett litet ingrepp som kallas konisering. Under ingreppet, som sker i narkos, avlägsnas en liten bit av livmodertappen som skickas för mikroskopisk undersökning.

Ett par timmar efter koniseringen får du åka hem. Under cirka två veckors tid efter ingreppet kan du ha små blödningar och under denna tid får du inte bada, använda tampong eller ha sex. Sex månader efter koniseringen får du komma på besök igen och ta ett nytt cellprov.

Skrapning (abrasio)

En skrapning är en provtagning från livmodern och livmodertappens slemhinna. Orsaken till att du kan behöva göra en skrapning är blödningsrubbningar eller att du får en blödning efter klimakteriet. Ett par timmar efter ingreppet får du åka hem. Under cirka två veckors tid efter ingreppet kan du få små blödningar och får under denna tid inte bada, använda tampong eller ha sex.

Hälsodeklaration