Kvalitet & resultat

 

Vi är stolta och glada över våra fina resultat i flera kvalitetsundersökningar. Carlakliniken deltar bland annat i Gynop, ett nationellt register för gynekologisk kirurgi som visar hur nöjda patienterna är efter olika ingrepp.

Hysterektomi

Under 2021 har Carlakliniken varit den klinik i Sverige som utfört näst flest operationer för borttagande av livmodern och ingreppen utförs av få kirurger dvs många operationer per kirurg.

När det gäller hur nöjda patienterna är ett år efter en hysterektomi, ligger vår klinik i toppskicket i Sverige. Över 85 % av våra patienter är mycket nöjda eller nöjda med resultatet. Statistiken är hämtad från Gynops hysterektomi-register.

Framfall 

Patienter som opererats för framfall/prolaps hos oss svarar i högre grad än snittet i Sverige att de aldrig eller nästan aldrig har besvär ett år efter ingreppet. Statistiken är hämtad från Gynops årsrapport Prolapsregistret 2021.

Inkontinens

Vår klinik har bra resultat när det gäller inkontinensoperationer och hur nöjda patienterna är med resultatet ett år efter operationen. Statistiken är hämtad från Gynops årsrapport Inkontinenskirurgi 2020.

Kvalitetsundersökning från Improveit

I en undersökning som det oberoende företaget Improveit gjort fick vi betyget 9,14  av 10. 70 patienter på Carlakliniken deltog i undersökningen.

Se våra omdömen från vården.se

Göteborg
Malmö